.

Tutvustus

Tutvustus

Viljandi rattaklubi tegutseb alates 2001. aastast, ühendades rattaspordihuvilisi füüsilisi ning juriidilisi isikuid. Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, rattaspordi harrastamine ja arendamine tervisespordist kuni võistlusspordini, ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine, avaliku konkursi korras stipendiumide maksmine.

Viljandi Rattaklubi lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

Viljandi Rattaklubi tegevuse põhiprintsiibid on ausus, avatus, õiglus ja usaldusväärtsus. Oma tegevuses lähtume "Hea juhtimise tava" määrusest spordiorganisatsioonis.

Klubi tutvustus esitlusena: link


Klubi sisseastumismaks on 13 € ja liikmemaks 40 € aastas.

Liikmeksastuja avalduse blankett (rtf)

MTÜ Viljandi Rattaklubi . Vaksali 8A, 71012 Viljandi
tel 510 7516 . juhatusrattaklubi.ee
Registri nr 80138356, konto nr 221016337229


 


Tagasiside Close