.

Vasara kultusekivi

Vasara kultusekivi

10. juunil viib puhkepäeva jalgrattamatk Vasara külas asuva kultusekivi juurde. Viljandist edasi-tagasi sõites on matkateekonna pikkuseks ligi 30 km. Kontrollpunkt on sihtkohas avatud kell 10–12.

Viljandi vallas Vasara külas asub kultusekivi, mille juurest on leitud arheoloogiline kultuurkiht. Tänapäeval kasutatakse pigem nimetust lohukivi, kuna nende kasutus on jäänud mõistatuseks. Kivi, millesse on tehtud üks või mitu lohku, peetakse üheks varasemaks uskumusi väljendavaks nähtuseks ning see on tuntud üle maailma. Eestis teatakse lohukive praegu umbes 1750. Kõige rohkem on neid Põhja-Eestis, vähem Saaremaal ning vaid üksikuid Lõuna-Eestis. Eesti lohukivid esinevad peamiselt pronksiaegsete kivikirstkalmete läheduses. Lohkude tegemist kivisse seostatakse viljakusekultusega, sest kivid paiknevad toonasele maaviljelusele sobilikes piirkondades. Allikas: register.muinas.ee
Tagasiside Close