.

2012

III Mulgi uisumaraton 12.02.2012

Võistluse juhend (PDF)

III Mulgi Uisumaraton (uuendatud 6.02.2012)

1. Võistluse eesmärk
Propageerida uisutamist kui mõnusat harrastust, võimaldada kogu pere koososalemist ühel rahvaspordiüritusel ja pakkuda erinevate alade harrastajatele võimalust tõsiseks mõõduvõtmiseks.

2. Aeg ja koht
12. jaanuar 2012 Viljandis, Viljandi järvel.

3. Distantsid ja startide kellaajad
Maratonidistants 50 km – start kell 12.00
Poolmaratoni distants 30 km – start kell 12.00 (ühisstart koos 50 km maratoniga).
Rahvadistants 10 km – start kell 15.15

- Sõidetakse ühel võistlusringil looduslikule jääle tehtud rajal, mille pikkus on 4,3 km.
- Võistlusring on ainult võistlejate tarbeks, soojenduse tegemise ja uiskude proovimise jaoks valmistatakse võistluspaigas ette soojendusrada.
- Rahvadistantsil paremusjärjestust ei selgitata, distantsi lõpetajate ajad avaldatakse tähestikulises protokollis
- Stardimaterjalide väljastamine algab kell 10.00 võistluspaigas ja lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti.

4. Distantside ajalimiidid
Maratonidistants: 40 minutit 10 km kohta
Poolmaratonidistantsil ja rahvadistantsil ajalimiiti ei ole.

Ajalimiidi ületajate läbitud distantsi pikkus (täisringide arv), aeg ja koht fikseeritakse protokollis.

5. Toitlustamine rajal
Võistlusringil on 1 toitlustuspunkt. Toitlustuspunktis pakutakse – jõujook, vesi, banaan, soolakurk, rosinad, leib, sool.

6. Osalejad ja võistlusklassid

- Maratonidistantsil (50 km) võivad osaleda kõik 1997.a. ja varem sündinud, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.
- Poolmaratoni distantsil (30 km) võivad osaleda kõik 2000.a. ja varem sündinud, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.
- Rahvadistantsil vanusepiirangut ei ole.

50 km maratonidistantsil on 2 võistlusklassi:
   - Mehed
   - Naised

30 km poolmaratonil on 7 võistlusklassi:
   - poisid M18 (1994 ja hiljem sündinud)
   - tüdrukud N18 (1994 ja hiljem sündinud)
   - mehed M (1973-1993)
   - naised N (1973-1993)
   - mehed M40 (1953-1972)
   - naised N40 (1972 ja varem sündinud)
   - mehed M60 (1952 ja varem sündinud)

10 km rahvadistantsil võistlusklasse ei ole.

7. Registreerumine ja osavõtutasud
Osavõtjate registreerimine toimub järgmiste kanalite kaudu:
- interneti teel www.sportinfo.ee
- e-maili teel juhatus@rattaklubi.ee (spordiklubid, asutused, arvete alusel registreerimine)

 Osavõtutasud

50 km ja 30 km täiskasvanutele

50 ja 30 km noortele (s.1994 ja hiljem)

10 km täiskasvanutele

10 km noortele (s.1994 ja hiljem)

Soodusregistreerimine
kuni 9.02.2012

15 EUR

10 EUR

10 EUR

5 EUR

Registreerimisel
kohapeal

22 EUR

15 EUR

15 EUR

7 EUR

- Kohapeal registreerimine lõpeb 15 minutit enne vastava distantsi starti.
- Osalejad, kes soovivad osavõtumaksu tasumiseks arvet, palume sellest eelnevalt korraldajat teavitada. www.sportinfo.ee registreerimissüsteemi kaudu registreerunutele korraldaja tagasiulatuvalt arvet ei väljasta.
- Osavõtust loobumisel osavõtumaksu ei tagastata. Maratoni ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel osavõtumaksu ei tagastata.
- Iga osavõtja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb etapil täielikult omal riisikol ja täidab käesoleva juhendi nõudeid. Laste tervisliku seisundi eest vastutab treener või lapsevanem.

8. Tulemused
Avaldatakse esialgsete tulemustena võistluspaigas ja võistluspäeva õhtuks internetis, lõplikud tulemused avaldatakse peale protestide läbivaatamist 72 tunni jooksul pärast finiši sulgemist.

9. Protestide esitamine
Protestid võistlustulemuste, võistlusmääruste rikkumiste vms sellise kohta 50 ja 30 km distantsidel saab esitada kirjalikult kohtunikekogule esimese 20 lõpetaja kohta kuni 1 tund peale kummagi distantsi 20-ndat lõpetajat, kõigi ülejäänute kohta kuni finiši sulgemiseni. Protesti esitamise tasu on 30 EUR, mis tagastatakse ainult protesti rahuldamisel.

10. Autasustamine
Toimub kell 16.30, autasustatakse kõikide võistlusklasside 3 paremat karikate ja võimalusel  esemeliste auhindadega.

11. Osavõtumaks sisaldab
- Ettevalmistatud võistlusrada
- Ajavõtt (ainult korrektselt kinnitatud osaleja numbri ja ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini)
- Toitlustamine finišis
- Tulemus lõpuprotokollis (lühikesel rajal tähestikulises järjestuses)
- Diplomi võistlusjärgne väljatrüki võimalus www.sportinfo.ee kaudu
- Arstiabi võistluspaigas ja vajadusel kogu raja ulatuses
- Pesemisvõimalus Viljandi Spordihoones kõigile tasuta

12. Force majeure
- Korraldajatest mitteolenevatel põhjustel on korraldajatel õigus võistlusrada muuta, lühendada, võistlust edasi lükata või äärmisel juhul kogu võistlus ära jätta. Lõplik otsus ärajätmise, raja muutmise või lühendamise kohta tehakse hiljemalt 10.02.2012 kell 18.00.
- Võistluse ärajätmisest teavitatakse osalejaid massiteabevahendite kaudu.
- Võistluse käigus ilma- ja/või jääolude ebasobivaks muutumise korral on kohtunikekogul õigus lühendada võistluse distantsi kas ringide arvu vähendamise või ringi pikkuse muutmise teel.

13. Muu
- Korraldajad soovitavad kõigil osalejatel kanda võistluse ajal kiivrit ja liigeste kaitsmeid
- Suusakeppide kasutamine võistlusrajal on keelatud
- Kõik juhendis käsitlemata juhud lahendatakse võistluse kohtunikekogu poolt
- Võistluse korraldaja on MTÜ Viljandi Rattaklubi juhatus(ä)rattaklubi.ee (Veiko Šmidt, tel 510 7516)




Tagasiside Close