.

Pulleritsu koolimaja

Pulleritsu koolimaja

Puhkepäeva jalgrattamatkade kevadhooja lõpetab 17. juunil retk Pulleritsu koolimaja juurde. Viljandist edasi-tagasi sõites on matkateekonna pikkuseks ligi 36 km. Kontrollpunkt on sihtkohas avatud kell 10–12.

Endise Holstre valla Pulleritsu külakooli hoone on oluline Eesti kultuuriloo mälestusmärk. 1865. aastal ehitatud ja praegu elamuna kasutatava ühekorruselise puithoone maht on aja jooksul muutunud: algul pikendati seda juurdeehitustega, hiljem lammutati ligi pool vahepealsest hoonest. Õppetöö toimus osas, mille ilme on tänaseni säilinud. Lisaks konstruktsioonidele on säilinud kooliaegne katusekorrusele viiv puitrepp, talalagi, tuulekoja uksepealse akna puitornament. Krundil paiknevad sauna- ja talli-laudahoone on mälestisele olulise miljööväärtusega.

Aastatel 1852–79 oli Pulleritsul õpetajaks rahvusliku liikumise tegelane Jaan Adamson. Õpilaste hulgast on tuntud keeleteadlane ja luuletaja Mihkel Veske ning õpetaja ja kirjanik Juhan Kunder.

Kool tegutses siin 1935. a sügiseni, mil valmis Holstre koolimaja ning Pulleritsu ja Pirmastu algkoolid liideti Holstre 6-klassiliseks algkooliks.
Tagasiside Close