.

Järavere kool

Järavere kool

Hooaja 14. rattamatk viib kunagise Järavere koolimaja juurde, mis asub Vastemõisa lähistel. Sihtkoht kaardil. Viljandist sinna ja tagasi on ligi 30 km. Vastemõisa maanteelt juhatavad edasist suunda ajutised viidad.

Kasarimõisa kinnistul asuv maakivist elumaja on ehitatud 1880. aastal ja selles töötas Järavere kool aastatel 1880–1924. Seejärel oli koolimaja Vastemõisa Noorsoo Seltsi kasutuses seltsimajana kuni 1940. aastani ning aastatel 1940–1941 ja 1945–1974 asus siin Vastemõisa rahvamaja.

Järavere kool avati 12. novembril 1879 aastal koolimajaks kohandatud Nikolai I aegses soldatite kasarmus, mis asus praeguse hoone vastas üle tee. Õppetöö algas 25. novembril. Uuest koolimajast oli rõõmu järgmise aasta 15. jaanuari ööni, mil maja maha põles.

Põlenud koolimaja asemele otsustas vald ehitada kivist maja. Hoone õnnistati sisse 21. oktoobril 1880. Järavere uue kivist koolimaja maksumus oli 6000 rbl, millest töömeistri tasu oli 4000 rbl ning vald 1951 rbl päevadega tasa tegi. Koolihoone pikkus on 18 sülda ja 7 jalga ning laius 7 sülda.

Kasari koolis õppis 1882/83 õppeaastal 82 õpilast. 1911. aasta kooliloenduse andmetel õppis koolis 55 last.

Järavere koolimaja

 

Viljandi–Vastemõisa tee 7. kilomeetri lähedal asus ka Kärksi (Kerksi) algkool. Esimesed andmed Kärksi kooli kohta pärinevad 1867. aastast. Viljandi mõisnik andis kooli pidamiseks kasutada maad, kuhu kohalikud talumehed oma lastele koolihariduse saamiseks ehitasid koolimaja. Algne puithoone hävis tulekahjus, hiljem ehitati tänaseni säilinud maakivist hoone. 1920. aastate lõpul kooli tegevus lõpetati ning õpilased suunati edasi Pärsti kooli. Seejärel on hoones tegutsenud raamatukogu, erinevad seltsid, postipunkt jms. Kahjuks on kooli (ja hiljem ühiskondlik hoone) tegevusest säilinud vähe kirjalikke andmeid. Riigikorra muutustega 1940-ndatel paigutati inimesi koolihoonesse korteritesse elama. Tänapäeval on hoone kasutusel elamuna.

Kärksi kool on sünnikohaks Eesti esimesele riigisekretärile Theodor Andreas Käärikule, kelle isa möödunud sajandi algupoolel oli nimetatud kooli koolmeistriks. Esimese riigisekretäri sünnikoht on tähistatud Eesti riigi poolt mälestuskiviga.
Tagasiside Close