.

Epra külakool

Epra külakool

Kooliaasta alguse puhkepäeva rattamatk viib kunagise Epra külakooli asukohta. Sihtkohta jõudmiseks tuleb Vastemõisast Suure-Jaani poole sõites pärast Epra bussipeatust pöörata paremale ning 150 m pärast vasakule. Teed juhatab ka ajutine viit. Sihtkoht kaardil. Viljandist edasi-tagasi teekond on ligi 40 km pikk.

Kildu kooli vilistlase Riho Annasti eestvõttel avati 21. novembril 2011 Epra külakooli asukohta tähistav mälestuskivi.  Krunt koos säilinud hoonetega on eraomanduses.

Vastemõisa Epra külakooli täpset asutamisaastat et teata, kuid selle rajamist alustati 18. sajandil. Kool töötas ligi poolteist sajandit kuni sulgemiseni 1909. aastal. Lapsed jätkasid esialgu õpinguid Kabilas Vastemõisa 2-klassilises ministeeriumikoolis, kuid juba sügisel toodi nad Kildule ehitatud uude koolimajja, milles koolitöö avati vana kalendri järgi 21. novembril 1909.

1768. aastal Suure-Jaanis toimunud kirikuvisitatsiooni järgi selgub, et koolide rajamisega oli mõisates seaduse kohaselt algust tehtud. 20-adramaaline Vastemõisa mõis pidi asutama neli kooli ja seadma ametisse vastavad õpetajad.

1826. aastal oli Vastemõisas Epra koolipiirkonna (koolivakuse) koolmeister Adami Jaak Aule ja Kabilas Alli Peeter Mielberg. Epra koolmeistriteks on olnud Andres Terien (1863), Kark Terien (1869), Jüri Böhr (1870), Hans Diesfeld (1898), J. Auksmann (1903) ja Mart Ant (1904–1909).

1870/1871 õppeaastal õppis Epra koolis koolis 47 last, neist 20 poissi ja 27 tüdrukut, 1894/1895 õppeaastal 50 last, nendest 15 poissi ja 35 tüdrukut, 1880/1881 õppeaastal 40 last, nendest 29 poissi ja 29 tüdrukut. 1899/1900 õppeaastal 31 last, nendest 19 poissi ja 12 tüdrukut.

Loe täpsemalt: www.suure-jaani.ee/leole/showdetails.php?contentid=2913
Tagasiside Close