.

2012

III Mulgi rattaralli

Esmaspäeval, 20. augustil 2012 Viljandi maakonna teedel.

 

JUHEND (PDF)

1. Korraldus

Korraldaja: MTÜ Viljandi Rattaklubi

Info: www.rattaklubi.ee, Veiko Šmidt, tel. 510 7516, veiko@rattaklubi.ee

Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI ja EJL võistlusmäärustele ning käesolevale juhendile.

Võistluskeskus ja start-finiš on Pargi tn 3, Viljandi, AS Silberauto Viljandi esinduse lähistel (vt asukoht kaardil).

 

2. Osavõtjad ja distantsid

Rajakaart (pdf)

88 km distants ühisstardist on kõigile harrastajatele, kes on sündinud 1997.a või varem. Läbitakse 2 ringi 47+41 km: Viljandi–Orika–Holstre–Paistu–Sultsi–Orika–Ramsi–Raudna–Orika–Holstre–Paistu–Loodi–Orika–Ramsi–Raudna–Viljandi.

43 km distants ühisstardist on kõigile harrastajatele, kes on sündinud 2001.a või varem. Läbitakse 1 ring: Viljandi–Orika–Holstre–Paistu–Loodi–Orika–Ramsi–Raudna–Viljandi.

Lastesõidud kuni 12-aastastele lastele (sündinud 2000.a. ja hiljem) tasuta, algusaeg 12.10
(vt täpsemalt lastesõitude juhendist).

 

3. Võistlusklassid

88 km distants 

Mehed põhiklass / sünd. 1973-1993

Naised / sünd. 1993 ja varem

M-18 / sünd. 1994-1995

N-18 / sünd. 1994-1995

M-16 / sünd. 1996-1997

Seenior 2-3 / sünd. 1953-1972

Seenior 4 / sünd. 1952 ja varem


43 km distants

M-14 / sünd. 1998-2001

N14-16 / sünd. 1996-2001

N35+ / sünd. 1977 ja varem

 

4. Registreerimine ja majandamine

Eelregistreerimine on avatud kuni 15. augustini 2012 internetis www.sportinfo.ee ja kaupluses Velomoto (Viljandi, Vaksali 8a).

Osavõtumaksud

                                                                   Kuni 08.08.12   09.08-15.08.12  Kohapeal 20.08.12

88 km täiskasvanud                                          15 €                 18 €                 30 €

88 km noortele (sünd. 1994 ja hiljem)                10 €                 13 €                 20 €

43 km täiskasvanud                                          10 €                 13 €                 20 €

43 km noortele (sünd. 1994 ja hiljem)                8 €                   10 €                 15 €

Ümberregistreerimine toimub ainult võistluspäeval stardipaigas:

  • Nime muutmine                                                          3 €
  • Registreerimine 43 km distantsilt 88 km distantsile    6 €
  • Registreerimine 88 km distantsilt 43 km distantsile tasuta

Numbrite väljastamine ja kohapealne registreerimine algab kell 9.15 ja lõpeb 15 minutit enne starti.

Osavõtumaks sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtt, teenindus toitlustuspunktides ja finišis, parimate autasustamine, tulemusega lõpetajatele diplom (väljatrüki võimalusega internetist: www.sportinfo.ee), vajadusel arstiabi.

Osavõtumaksu ei tagastata.

 

5. Ajakava

9.00 Võistluskeskuse avamine

9.15 Stardimaterjalide väljastamine, registreerimine kohapeal

11.00 Võistkondade esindajate koosolek

11.45 Stardikoridorid avatakse

12.00 Start 88 km

12.10 Lastesõidud

13.00 Stardikoridor avatakse

13.20 Start 43 km

15.30 Autasustamine

17.00 Võistluskeskus suletakse

 

6. Autasustamine

88 km distantsil autasustatakse absoluutarvestuse kolme esimest meest ja kolme esimest naist (ühises arvestuses N-18 vanuseklassiga), kolme parimat M-16, M-18, Seenior 2-3 ja Seenior 4 klassi ratturit.

43 km distantsil autasustatakse kolme parimat M-14, N14-16 ja N35+ klassi ratturit.

Juhul, kui autasustatavas vanuseklassis on vähem kui 5 osalejat, autasustatakse vaid vastava vanuseklassi võitjat.

 

7. Tehniline abi

Tehnilist abi osutatakse stardi-finišipaigas ja teeninduspunktides. Korraldaja ei taga trassil varuosi ega tehnilist abi. Katkestajatele on tagatud transport tagasi stardipaika.

 

8. Toitlustamine

Korraldajate poolt tagatakse 43 km distantsil üks ja 88 km distantsil kaks toitlustuspunkti. Toitlustuspunktid asuvad vastavalt 24.km ning 29. ja 69.km Loodis.

Võistlejate jootmine rajal toimub ainult paremalt poolt tee äärest.

Peale finišit toimub toitlustamine võistluslinnakus. 

 

9. Meditsiiniline abi

Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi-finiši paigas, võistluse ajal võistluste arsti autost ja vajadusel kiirabibrigaadi poolt väljasõiduga võistlusrajale.

 

10. Karistused

Kohaldatakse vastavalt UCI ja EJL määrustikule.

 

11. Muu informatsioon

• Kõigil sõitudel on kiivri kandmine kohustuslik

• Rattasõidust osavõtt toimub omal vastutusel.

• Noorsportlastel, kellele jaoks võistlusdistants on pikem kui EJL-i võistlusreglemendis ettenähtud, on lubatud omal vastutusel osaleda. Starti asumisega kinnitab noorsportlane, et omab piisavat treenitust võistlusmaa läbimiseks ning on saanud osalemiseks nõusoleku lapsevanemalt ja treenerit.

• Ralli trass on liikluseks avatud. Osavõtjad on kohustatud täitma liikluseeskirju, juhinduma

liiklusmärkidest ja liikluskorraldajate märguannetest.

• Kõikides startides osalejatel on keelatud kasutada igat tüüpi temposõidu juhtraudu.

• Tulemused avaldatakse aadressil www.sportinfo.ee, www.rattaklubi.ee ja www.ejl.ee

• Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.

Võistluse peakohtunik: Raivo Rannamets
Tagasiside Close